Generalny Pomiar Ruchu 2000


Generalny Pomiar Ruchu 2010 przeprowadzony na sieci dróg krajowych w woj. kujawsko - pomorskim, administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy. Pomiary przeprowadzane są co 5 lat.