A4 - węzeł Jarosław Zachód otwarty!

Kierowcy mogą już korzystać z węzła autostradowego Jarosław Zachód. Wykonawcą prac był Polimex Mostostal, który zrealizował węzeł w ramach budowy odcinka A4 Rzeszów-Jarosław.W maju br. oddano do ruchu 18 z 25 km odcinka A4 w. Jarosław Zachód – w. Przemyśl. Jednak brak węzła Jarosław Zachód, który był realizowany w ramach sąsiedniego kontraktu nie pozwalał na przejazd całym odcinkiem. Obecnie dzięki wybudowaniu i oddaniu do ruchu węzła Jarosław Zachód na skrzyżowaniu A4 z istniejącą drogą DK4 możliwy stanie się przejazd 25-kilometrowym odcinkiem autostrady od węzła Jarosław Zachód do węzła Przemyśl w niecałe 20 minut. Pozwoli to przede wszystkim na usprawnienie ruchu pasażerskiego i towarowego kierującego się na przejścia graniczne.

 

Węzeł Jarosław Zachód ma kształt podwójnej trąbki. Całkowita długość węzła wraz z odcinkiem autostrady oraz przebudowanym odcinkiem DK 4 wynosi ok. 7 km. W skład węzła i DK 4 wchodzą 4 obiekty mostowe. W celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa ruch na węźle rozprowadzany jest za pośrednictwem 9 łącznic. Po północnej stronie autostrady A4 znajduje się Stacja Poboru Opłat (SPO) na 6 stanowisk. Między autostradą, łącznicami węzła a DK4 zlokalizowany jest Obwód Utrzymania Autostrady (OUA).

 

Węzeł Jarosław Zachód zrealizowany został w ramach budowy odcinka A4 Rzeszów-Jarosław współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.