Kładkę w Jaworniku na dk 7 budować będzie firma z Małopolski

Jeszcze w grudniu podpisana zostanie umowa i przekazany plac budowy firmie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę kładki na dk 7 w Jaworniku. Kładka ma powstać w ciągu 14 miesięcy a 85% wartości tego inwestycji pokryje dotacja z Unii Europejskiej.Do drugiego grudnia 2013 r. miały czas na ewentualne odwołania firmy, które brały udział w przetargu na budowę kładki w Jaworniku, na dk 7, w powiecie myślenickim. Żadne odwołanie nie wpłynęło, w związku z tym inwestycję realizuje „REMOST S.C. Budowa i Remonty Mostów , Projekty, Ekspertyzy” z Czernichowa, za cenę ofertową: 6 626 536,50 złotych.

 

Całkowity koszt inwestycji (wraz z dokumentacją i nadzorem ) wyniesie ponad 7,5 mln zł. Pieniądze na ten cel w 85 % pokryje dotacja unijna z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ponieważ kładka spełniała kryteria unijne. Po raz pierwszy została zgłoszona do konkursu na dofinansowanie unijne w 2010 r., ale wówczas nie zakwalifikowała się tylko dopiero w 2012 r. znalazła się na liście inwestycji unijnych, a w lipcu 2013 r. ogłoszony został przetarg na jej wykonanie. Dofinansowanie z Unii wyniesie 85% , pozostałe pieniądze pochodzą z KFD (Krajowego Funduszu Drogowego).

 

Do zakresu robót, które muszą być wykonane oprócz samej budowy kładki wchodzą jeszcze:
- przebudowa sieci teletechnicznej w rejonie kładki;
- przebudowa i budowa sieci energetycznej także w rejonie kładki;
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z kładki, i przylegającego terenu;
- przebudowa ogrodzenia;
- budowa dojść do kładki wraz z poboczami i korpusem;
- budowa odwodnienia liniowego;
- budowa drogi dojazdowej o nawierzchni tłuczniowej.

Kładka będzie dostępna także dla osób niepełnosprawnych dzięki windom.