Postęp prac na budowie zachodniej obwodnicy Poznania – raport

68 tys. m2 gruntu stabilizowanego cementem, ponad 44 tys. m2 podbudowy z kruszywa łamanego, prawie 37 tys. m2 podbudowy bitumicznej oraz 38 tys. m2 warstwy wiążącej – oto efekt prac wykonawcy w mijającym miesiącu na ostatnim odcinku zachodniej obwodnicy Poznania. Na S11 prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych przekroczyły połowę przewidzianego zakresu.Wykonawca do końca listopada br. planuje wykonać  80 proc. warstwy stabilizacji i podbudowy z kruszywa. Kontynuowane będzie układanie podbudowy z mieszanki mineralno- bitumicznej, a kolejne dwie  warstwy (wiążąca i ścieralna) ułożone zostaną wiosną. Nadal prowadzone są prace przy obiektach mostowych.

Kontynuowane  są roboty związane  z budową urządzeń odwodnienia korpusu drogowego, przepustów, kanalizacji deszczowej – studnie, kolektory, wpusty, przykanalików, elementów oświetlenia drogowego. Pięć z siedmiu kolizji elektrycznych oraz siedemnaście przepustów  zostało już  zrealizowanych.

 

Zaawansowanie robót na budowie ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Poznania na koniec października br.

         

Asortyment  do realizacji

Ilość planowana

Zrealizowano

Zaawansowanie [%]

Zdjęcie warstwy humusu

435 000 m2

430 000 m 2

98,85

Nasypy

460 000 m3

397 000 m 3

86,30

Wykopy

81 000 m3

75 000 m3

92,59

Grunt stabilizowany cementem

215 000 m2

121 000 m2

56,27

Podbudowa z kruszywa łamanego

170 000 m2

 94 500 m2

55,59

Podbudowa bitumiczna

135 000 m2

73 910 m2

54,74

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

S-11

155 000 m2

61 382 m2

39,60

DK-11

18 000 m2

18 000 m2

100,00

Warstwa ścieralna

S-11

153 000 m2

0

0,00

DK-11

18 000 m2

18 000 m2

100,00

Obiekty  mostowe

3

prace prowadzone na 3 obiektach

31,10

Inne obiekty( przepusty, zbiorniki)

25

19

76,00

Kolizje branżowe

Elektryczne

7

5

71,43

Teletechniczne

3

3

100,00

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło:

GDDKiA O/Poznań

19.11.2013 r.