16 wykonawców chce budować obwodnicę Ostrowa Wielkopolskiego

16 firm ubiega się o budowę II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S11 , spośród nich są dwie firmy które nie realizowały dotychczas zadnej inwestycji dla GDDKiA w Polsce. Zaproszenie do II etapu przetargu – składanie ofert cenowych- otrzymają ci wykonawcy którzy przejdą pozytywnie weryfikację.Wśród wykonawców które są zainteresowane budową II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego są dwie firmy, które jeszcze nie realizowały w Polsce inwestycji dla GDDKiA. Budowa II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego jest kontynuacją I etapu, który został udostępniony dla kierowców pod koniec 2009 roku. Dzięki obwodnicy ruch tranzytowy przeniesie się poza miasto przez co skróci się czas przejazdu droga krajową nr 11 oraz usprawni się ruch w kierunku Poznań- Ostrów Wielkopolski- Katowice a także Kalisz- Ostrów Wielkopolski- Wrocław.

 

W ramach umowy wykonawca zoptymalizuje dokumentację projektową a następnie wybuduje obwodnicę długości ok. 13 km, jeden węzeł drogowy, 15 obiektów inżynierskich oraz sieć dróg współpracujących. Zaproszenie do drugiego etapu i złożenia ofert cenowych otrzymają wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą proces weryfikacji. Poza ceną na wybór będą miały wpływ termin realizacji oraz okres gwarancji. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację zadania. Jej podpisanie planowane jest na połowę 2014 roku a zakończenie budowy i oddanie drogi do ruchu ma nastąpić do końca 2016 roku.

 

Lista złożonych wniosków

 

 

źródło:

GDDKiA O/Poznań

8.11.2013 r.