Postępy na budowie zachodniej obwodnicy Poznania - raport

Wykonawca ostatniego odcinka S11, zachodniej obwodnicy Poznania jest już prawie na półmetku. Prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni nabierają tempa. Nadal prowadzone są roboty przy obiektach mostowych, przepustach, zbiornikach.
 W ciągu ostatniego miesiąca wykonawca ułożył 28 500 m warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na drodze ekspresowej  S11. Dobiegają końca prace związane ze zdjęciem warstwy humusu oraz  wykonaniem nasypów i wykopów.  Zakończono prace teletechniczne, trwają prace przy obiektach mostowych.

 

Zaawansowanie  robót na budowie ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy Poznania na koniec września br.

 

Asortyment  do realizacji

Ilość planowana

Zrealizowano

Zaawansowanie [%]

Zdjęcie warstwy humusu

435 000 m2

410 000 m 2

94,25

Nasypy

460 000 m3

370 000 m 3

80,43

Wykopy

81 000 m3

71 000 m3

87,65

Grunt stabilizowany cementem

215 000 m2

53 000 m2

24,65

Podbudowa z kruszywa łamanego

170 000 m2

50 000 m2

29,41

Podbudowa bitumiczna

135 000 m2

37 000 m2

27,41

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

S-11

155 000 m2

28 500 m2

18,39

DK-11

18 000 m2

18 000 m2

100,00

Warstwa ścieralna

S-11

153 000 m2

0

0,00

DK-11

18 000 m2

18 000 m2

100,00

Obiekty  mostowe

3

prace prowadzone na 3 obiektach

26,33

Inne obiekty( przepusty, zbiorniki)

25

17

68,00

Kolizje branżowe

Elektryczne

7

5

71,43

Teletechniczne

3

3

100,00

 

Raport nr 1 : (http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/12874/Pierwsze-prace-przy-obiektach-mostowych-zachodniej-obwodnicy-Poznania-Raport-z-budowy)

Raport nr 2: (http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/13016/Postepy-na-budowie-zachodniej-obwodnicy-Poznania-raport-nr-2)

 

 GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło:

GDDKiA O/Poznań

18.10.2013 r.