Obwodnica Augustowa - rok przed finiszem

Na rok przed zakończeniem prac zasadniczych przy budowie obwodnicy Augustowa zaczęło się nasuwanie scalonej konstrukcji stalowej na podpory mostu nad Rospudą. Obecnie pod pierwszą z nitek dwujezdniowej przeprawy, w październiku ten sam proces obejmie drugą.Konstrukcja ma 180 m długości i ok. 13 m szerokości. Na plac budowy przyjechała ze Słupcy k. Poznania w częściach, które zostały scalone na miejscu. Waży 420 ton. Po jej zamontowaniu będzie można przystąpić do betonowania płyty pomostu i te prace będą wykonane jeszcze w tym roku. Układanie izolacji i wykonywanie nawierzchni zaplanowano na przyszły rok.

 

Napięte terminy sprawiają, że prace przy budowie obwodnicy Augustowa prowadzone są na całej długości. Poziom ich zaawansowania szacowany jest na 40 procent. Zakończyły się roboty przy wymianie gruntów, finiszują roboty ziemne, czyli wykonywanie wykopów i nasypów, a prace przy układaniu warstwy mrozoochronnej są zaawansowane na poziomie 80 proc. Trwa też układanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz betonu asfaltowego.

 

Budowana w systemie „Zaprojektuj i zbuduj” obwodnica Augustowa będzie miała długość 34,3 km. Pierwszy, 21,5- kilometrowy odcinek będzie jednojezdniową drogą krajową nr 8, drugi, 12,8- kilometrowy - dwujezdniową drogą ekspresową S61. Odcinki połączy węzeł Raczki. Zarówno przy Ósemce jak i „esce” powstały już drogi technologiczne, które potem będą pełnić funkcję dróg wewnętrznych.

 

29 sierpnia br. zostało wydane pozwolenie na budowę węzła Augustów (rejon istniejącego skrzyżowania  dk 8 i dk 61). Obecnie trwają prace przygotowawcze (wycinka drzew) i rozbiórkowe (elementy ulic i nawierzchni). Wkrótce rozpocznie się tam budowa nasypów.

 

Obecnie na budowie pracuje ok. 850 osób, a prace są wykonywane przy użyciu 310 jednostek sprzętowych. Codziennie na budowę trafia transport ok. 30 tys. ton materiałów nasypowych.

 

W ciągu miesiąca fachowcy wbudowują ok. 5 tys. m. sześc. betonu mostowego. Z planowanych 52 tys. m. sześc. wbudowano już ponad 30 tys. m. sześc.

 

W ramach budowanej obwodnicy powstanie m.in.:

• pięciu węzłów komunikacyjnych: Augustów, Borki, Janówka, Raczki, Suwałki Południe

• 36 obiektów mostowych w ciągu głównym, w tym m.in.: mosty nad rzekami Kamienny Bród, Rospuda, Zalewianka, Głęboka i Szczeberka, 15 wiaduktów i 11 przejść dla zwierząt,

• 20 przepustów pełniących funkcję przejść dla zwierząt,

• czterech Miejsc Obsługi Podróżnych (w rejonie miejscowości Janówka i Koniecbór), • obwodu utrzymania drogi w rejonie Węzła Raczki.