S17 zbliży się do Warszawy

GDDKiA Ogłoszony dziś przetarg rozpoczyna proces budowy drogi ekspresowej S17 od istniejącego węzła Kurów Zachód w stronę Warszawy wraz z dojazdem do mostu na Wiśle w Puławach. Do końca roku rozpisane zostaną przetargi na pozostały odcinek S17 od węzła Lubelska pod Warszawą do granicy województw. W efekcie w 2018 roku będzie można ekspresowo dojechać ze stolicy do Lublina, a także ominąć Puławy.Przetarg dotyczy budowy trasy od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki (długość ok. 20,2 km) oraz od węzła Skrudki do funkcjonującego już węzła Kurów Zachód (ok. 13,2 km). Droga ekspresowa S17 od granicy województw w kierunku Lublina pobiegnie nowym śladem omijając Ryki by za Moszczanką wykorzystać korytarz istniejącej drogi krajowej nr 17. Powstaną m.in.: cztery węzły drogowe, 36 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej (w tym most na rzece Wieprz), 14 nad drogą ekspresową, drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także elementy związane z ochroną środowiska. Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z Ryk, skróci czas przejazdu o blisko kwadrans poprawiając bezpieczeństwo.

Przetarg obejmuje budowę dojazdu od węzła Kurów Zachód do mostu w Puławach (długość ok. 11,8 km). W ramach tej inwestycji dobudowana zostanie druga jezdnia (ok. 1,3 km) do istniejącej wraz z wiaduktem na linią kolejową oraz odcinek nowej trasy (ok. 10,5 km). Powstaną m.in.: dwa węzły, dwa skrzyżowania na prawe skręty (wjazd/zjazd na/z drogę ekspresową), cztery wiadukty drogowe, trzy mosty w ciągu drogi ekspresowej, przejścia dla zwierząt oraz drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lokalnego. Ten odcinek pozwoli skrócić trasę przejazdu o połowę i zaoszczędzić około 15 minut.

Przetarg zakłada opracowanie, w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy, projektów budowlanych i uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji. Natomiast realizacja robót budowlanych potrwa od 22 do 25 miesięcy (wyłączając okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca), a całego kontraktu od 34 do 37 miesięcy.

Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że w pierwszym etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Komisja przetargowa oceni potencjał techniczny i kadrowy oraz zdolność ekonomiczną i finansową wykonawcy. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 20 wykonawców. Kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena (90 proc.) ale również termin wykonania (5 proc. za skrócenie realizacji robót budowlanych z 25 do 22 miesięcy) oraz okres gwarancji ( 5 proc. za wydłużenie z 5 do 10 lat).

Umowy z wykonawcami podpisane zostaną w 2014 roku, a inwestycja zostanie zrealizowana pod koniec 2017 roku lub w połowie 2018 roku w zależności od zadeklarowanego czasu na prace budowlane.