Droga S6 nie odetnie żadnej gminy od świata

W odniesieniu do opublikowanego w dzisiejszym Kurierze Szczecińskim artykułu pod tytułem „Ekspresowo odcięta od świata”. GDDKiA O/Szczecin informuje, iż trwają prace nad koncepcjami programowymi dla drogi S6 w województwie zachodniopomorskim. Na tym etapie prac jest wariantowo rozpatrywana kwestia węzłów drogowych, bierze się przy tym pod uwagę również kwestie prognozowanego natężenia ruchu na węzłach i wynikającej wprost z tego opłacalności ekonomicznej. Opublikowane w artykule informacje odnoszą się tylko do jednego z wariantów tego odcinka drogi S6, który zakłada odstąpienie od budowy węzła drogowego Kikorze na terenie gminy Osina. W pozostałych wariantach węzeł ten został zachowany. Ostateczne decyzje co do wyboru danego wariantu nie zostały jeszcze podjęte.Wybór któregokolwiek z wariantów nie odetnie gminy Osina „od świata”, ani nawet nie wydłuży w zauważalny sposób drogi do Goleniowa, czy Nowogardu. Dla komunikacji lokalnej zostanie zachowany istniejący przebieg DK nr 6, który w miejscach kolizji z nową trasą zostanie uciąglony. Nowe odcinki łączące zachowywane fragmenty obecnej DK nr 6 będą miały szerokość 7 metrów (czyli pasy ruchu będą miały taką samą szerokość jak na obecnej DK nr 6), zapewni to wygodny dojazd również dla potrzeb komunikacji zbiorowej. Powstanie drogi S6 nie pogorszy skomunikowania miejscowości znajdujących się przy obecnym przebiegu DK nr 6. Natomiast z pewnością mieszkańcy odczują ulgę wynikającą z wyprowadzenie ruchu tranzytowego na nową drogę ekspresową.