Kto dokończy obwodnicę Szczuczyna?
Dokładnie 13 miesięcy od daty rozpoczęcia robót (bez okresów zimowych) będzie miał nowy wykonawca na wybudowanie obwodnicy Szczuczyna, z którą nie poradziła sobie hiszpańska firma FCC. Dzisiaj GDDKiA ogłosiła przetarg na dokończenie tej ważnej inwestycji, leżącej w ciągu planowanej drogi ekspresowej S 61: Ostrów Mazowiecka - Łomża – Augustów – Budzisko (granica z Litwą).

Przypomnijmy że przed trzema miesiącami (22.06.2013) GDDKiA odstąpiła od umowy FCC ponieważ firma ta nie realizowała swoich zobowiązań kontraktowych wobec GDDKiA. Od początku miała poważne opóźnienia i nie zastosowała się do wezwań o podjęcie i kontynuowania prac. Zaawansowanie budowy obwodnicy w chwili przerwania robót szacowane było na niespełna 16 procent w sytuacji, gdy upłynęła już przeszło połowa czasu przewidzianego na realizację całej inwestycji. Okazało się również że FCC pozostawiła po sobie nieopłaconych zarówno podwykonawców (wnioski zostały uwzględnione przez GDDKiA na kwotę 1,8 mln zł. i wypłacone), jak i dostawców i usługodawców, których lista jest aktualnie w końcowej fazie weryfikacji. Nowy wykonawca przejmie plac budowy na której poprzedni wykonawca prowadził roboty ziemne oraz rozpoczął prace konstrukcyjne przy niektórych obiektach inżynierskich. Obwodnica Szczuczyna ma mieć 8 km, w I etapie będzie to droga o przekroju jednojezdniowym – 1 x 2 pasy ruchu (na węźle dwujezdniowa 2 x 2 pasy ruchu) wraz z bezkolizyjnym węzłem drogowym „Szczuczyn”.