Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka


 

Zgodnie z art. 62 pkt.4. lit. e. ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U 2010 nr 106, poz. 675) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie informuje o zamiarze budowy obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka, zgodnie z załączonym planem orientacyjnym.

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie w/w drogi ekspresowej mogą składać pisemne wnioski na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Rzeszowie

ul. Legionów 20

35-959 Rzeszów

 

GDDKiA 

.:: Plan orientacyjny wariantu 8B::.