Przetarg za przetargiem: tym razem S8 na Podlasiu

Ruszył przetarg na budowę kolejnych 15 km drogi ekspresowej S8 łączącej Warszawę z Białymstokiem. Chodzi o odcinek od istniejącej obwodnicy Zambrowa, do Mężenina. Do końca roku zostaną jeszcze ogłoszone przetargi na dwa pozostałe fragmenty tej „eski”, dzięki czemu w najbliższych latach zostanie zrealizowana cała S8 na terenie województwa podlaskiego. Najpóźniej do 2020 roku, po wybudowaniu odcinków mazowieckich, Białystok będzie ekspresowo skomunikowany ze stolicą Polski.Ogłoszony właśnie przetarg na odcinek Zambrów – Mężenin zakłada wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 15,4 km wraz z dwoma węzłami drogowymi, obiektami inżynierskimi, urządzeniami ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu, a także budowę dróg zbiorczych i dojazdowych. W tym samym standardzie powstaną pozostałe odcinki: odcinek Mężenin – Jeżewo o długości 14,26 km – przetarg do końca października oraz odcinek od gr. województwa do obw. Zambrowa o długości 14,88 km – przetarg do końca listopada.

 

Ogłaszane w tym roku postępowania mają tryb przetargu ograniczonego. W pierwszy etapie będą składane wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Tu ocenie podlegać będzie potencjał techniczny i kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu (maksymalnie 20 wykonawców w postępowaniu) otrzymają zaproszenie do złożenia oferty, a kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena ale również termin wykonania oraz okres gwarancji.

 

Podpisywanie umów z wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, przewidziane jest w 2014 roku. Realizacja zaplanowana jest na lata 2014-2017.