Unieważnienie postępowania pn.: Dzierżawa nieruchomości wraz ze stacją paliw zlokalizowaną w km około 589+320 (strona lewa) przy drodze krajowej Nr 8 na odcinku Zambrów – Mężenin, położonych na działkach nr: 34/2, 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 38/2, i 39/2 w obrębie Gosie Małe, gmina Kołaki Kościelne, powiat zambrowski, województwo podlaskie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku informuje, iż zgodnie ze Specyfikacją Warunków Kwalifikacji Wstępnej Rozdział I Instrukcja dla Uczestnika Przetargu, pkt 1 Informacje Ogólne - unieważnia postępowanie przetargowe pn. „Dzierżawa nieruchomości wraz ze stacją paliw zlokalizowaną w km około 589+320 (strona lewa) przy drodze krajowej Nr 8 na odcinku Zambrów – Mężenin, położonych na działkach nr: 34/2, 34/3, 34/5, 34/6, 34/7, 38/2, i 39/2 w obrębie Gosie Małe, gmina Kołaki Kościelne, powiat zambrowski, województwo podlaskie” ponieważ nie złożono żadnej oferty.