Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze informuje, że unieważnia postępowanie przetargowe prowadzone na:

dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej nr 3 na odcinkach:
* Gorzów Wielkopolski – węzeł „Międzyrzecz Północ”

oraz

* węzeł „Międzyrzecz Południe” – węzeł „Sulechów”

GDDKiA