Kolejny odcinek A4 na Podkarpaciu dla kierowców!

Od dziś kierowcy mają do dyspozycji 18-kilometrowy odcinek od w. Jarosław Wschód (okolice Pawłosiowa) do w. Przemyśl (skrzyżowanie z DK77, okolice Radymna).Zakończyły się roboty na całym 25-kilometrowym odcinku autostrady A4 Jarosław Zachód – Przemyśl, realizowanym w  systemie projektuj-buduj.

Dziś oddany do ruchu został 18-kilometrowy odcinek od w. Jarosław Wschód (okolice Pawłosiowa) do w. Przemyśl (skrzyżowanie z DK77, okolice Radymna).

Natomiast oddanie do ruchu odc. w. Jarosław Zachód – w. Jarosław Wschód uzależnione jest od zakończenia budowy węzła Jarosław Zachód realizowanego w ramach sąsiedniego kontraktu Rzeszów (w.Rzeszów Wschód) - Jarosław (w. Jarosław Zachód). Planowane jest to w III kwartale br.

 

Wykonawcą prac była firma Budimex S.A. Wartość umowy to 969,2 mln PLN. Odcinek ten realizowany był systemem projektuj-buduj. Systemem, który z założenia miał na celu skrócenie czasu realizacji inwestycji. Zakłada on zastąpienie dwóch odrębnych przetargów na projektowanie i realizację inwestycji tylko jednym przetargiem na projekt i wykonanie łącznie. Dzięki temu inwestycja zrealizowana została w szybszym tempie.

 

Autostrada A4 w. Jarosław Zachód-w.Przemyśl w liczbach:

 • podpisanie umowy z Wykonawcą: 29.10.2009r.
 • wartość robót: 969,2 mln zł
 • powierzchnia autostrady - 427 ha,
 • długość odcinka - 25,655 km,
 • drogi dojazdowe - 38 km,
 • roboty ziemne:
  - wykop - 4 477 107,00 m3 (ok. 2 tys. kursów dziennie),
  - nasyp - 4 285 905,00 m3,
 • nawierzchnia bitumiczna: 500 tys. ton (ok. 20 tys. kursów)
 • podbudowa z kruszywa: 900 tys. ton (30 tys. kursów, 15 tys. wagonów, ok. 500 pociągów),
 • wzmocnienie gruntów - 100 ha,
 • liczba kolumn CMC – 12,5 tys. szt.,
 • łączna długość kolumn CMC - 150 km,
 • kolumny DR (dynamiczna wymiana gruntu) – 300 tys. ton, tj. 10 tys. kursów,
 • wzmocnienia były wykonywane na 25 proc. powierzchni autostrady,
 • łączna długość barier stalowych – 60 km,
 • zbudowano 23 obiekty mostowe, z czego 13 wiaduktów w ciągu autostrady i 10 wiaduktów drogowych,
 • wykonano 19 km pali żelbetowych pod obiekty mostowe,
 • wbudowano około 100 tys. m3 betonu na obiektach,
 • zamontowano około 14 tys. ton zbrojenia na obiektach,
 • najdłuższy obiekt ma 206 m,
 • system odwodnienia to łącznie 50 km,
 • zbiorniki retencyjne z funkcją ekologiczną – 12 szt.,
 • budowa i przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej:
  - gazociąg – 8 km,
  - linie energetyczne – 14 km,
  - oświetlenie – 34 km kabli,
  - teletechnika – 35 km kanalizacji SIA (systemu informacji autostradowej).

 

Oddany do ruchu odcinek A4 znacznie ułatwi i przyspieszy ruch pojazdów. Pozwoli na komfortową jazdę, usprawni ruch, poprawi bezpieczeństwo oraz zapewni oszczędność czasu, zwłaszcza dla podróżujących z Przemyśla w stronę Rzeszowa oraz do południowych, handlowych części Jarosławia.

 

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Numer umowy o dofinansowanie - POIŚ.06.01.00-00-028/09-00

Data podpisania umowy - 30.06.2010r.

Data podpisania aneksu do umowy - 05.07.2012r.

Data zakończenia realizacji projektu wg aneksu - 31.12.2013r.

Wartość Projektu - 5 295 490 059,90 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej - 2 969 050 618,42 PLN