Umowa na kontynuację budowy autostrady A4 podpisana

Dziś w Krakowskim Oddziale GDDKiA podpisana została umowa na kontynuację budowy autostrady A4, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia. Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm Heilit – Woerner Budowlana Sp. z o.o. oraz Budimex S.A. Wartość umowy to 981,5 mln PLN.Nowy Wykonawca, na kontynuację robót, będzie miał 18 miesięcy (do czasu realizacji umowy wlicza się również okres zimowy). W pierwszej kolejności zobowiązany będzie do wykonania tzw. Kamienia Milowego czyli budowy Węzła Dębica Pustynia w terminie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Prace rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu umowy tak, aby jak najszybciej udostępnić do ruchu sąsiedni odcinek, od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachód.

Kontrakt obejmuje dokończenie budowy autostrady A4 na odcinku węzeł Krzyż – węzeł Dębica Pustynia wraz z drogami dojazdowymi, a także odbudowę dróg lokalnych. W zakres robót wchodzi dokończenie m.in:
- budowy odcinka dwujezdniowej autostrady o długości 34,753 km,
- budowy dwóch węzłów: Dębica – Żyraków i Dębica – Pustynia,
- budowy 5 mostów, 9 wiaduktów w ciągu autostrady, 11 wiaduktów nad autostradą oraz 3 przejść dla zwierząt, 1 estakady i 1 przejście dla pieszych,
- budowy 16 przepustów dla małych zwierząt, 16 przepustów dla małych zwierząt zespolone z rowami, 13 przepustów na rowach oraz 28 przepustów pod drogami dojazdowymi.
- budowy 64 dróg dojazdowych wzdłuż autostrady,
- budowy dwóch miejsc obsługi podróżnych – MOP Jastrząbka i MOP Jawornik,
- budowy obwodu utrzymania autostrady.

Kontrakt prowadzony będzie przez Krakowski Oddział GDDKiA. Związane jest to z dużą ilością inwestycji prowadzonych przez Rzeszowski Oddział GDDKiA, który przygotował i rozstrzygnął przetarg na wykonanie inwestycji.
Budowa autostrady A4 współfinansowana jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.