Węzeł Augustów – wniosek o zrid

Górą kierunek Obwodnica Augustowa - Białystok, dołem oś Łomża - Augustów, a wszystko spięte dwoma rondami i łącznicami – tak ma wyglądać węzeł Augustów (rejon dzisiejszego skrzyżowania dróg krajowych NR 8 i 61). Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla tego węzła został złożony 7 marca tego roku, a niespełna trzy tygodnie później – 26 marca Podlaski Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie w tej sprawie.Węzeł Augustów - ze względu na stopień skomplikowania oraz konieczność zmniejszenia zajętości terenu - został wydzielony z głównego projektu, aby nie blokować prac nad całą obwodnicą Augustowa. Zostanie jednak oddany do użytku razem z nią.

 

Obecna wersja węzła Augustów zajmuje w przybliżeniu 6,5 ha gruntów, podczas gdy poprzednia wymagała zajęcia blisko 15 ha, co istotnie wpływa na obniżkę kosztów przedsięwzięcia.