Startuje projektowanie S6

W ciągu 10 miesięcy powstaną koncepcje programowe dla 4 odcinków drogi S6 w województwie zachodniopomorskim. Dokumentacja ta pozwoli na ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi. Droga ekspresowa S6 łącząca Szczecin z Gdańskiem jest przygotowywana do realizacji w latach 2014-2020. Obecną jednojezdniową i przebiegającej przez wiele miejscowości „krajowej szóstkę” zastąpi nowa bezkolizyjna droga ekspresowa. Będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, zostanie poprowadzona w znacznej części po nowym śladzie, a możliwość wjazdu i zjazdu będzie możliwa przez węzły drogowe. Dzięki temu znacznie poprawi się płynność ruchu i wzrośnie bezpieczeństwo ruchu drogowego. Trzeba pamiętać, iż DK nr 6 przebiega wzdłuż wybrzeża bałtyckiego i w okresie wakacyjnym jest mocno obciążona ruchem, co obecnie powoduje częste korki.Umowy na prace projektowe na odcinkach Goleniów – początek obwodnicy Nowogardu, koniec obwodnicy Nowogardu – Płoty – Modlimowo, Modlimowo – Kołobrzeg, Kołobrzeg – Borkowice – Koszalin zostały podpisane w marcu tego roku. Koncepcje programowe będą wykonywały 2 biura projektowe, które złożyły najkorzystniejsze oferty w przetargu. Dla 2 odcinków położonych na wschód od Koszalina, czyli Sianów – Sławno i Sławno – początek obwodnicy Słupska została rozpoczęta nowa procedura przetargowa, ponieważ firma projektowa, której oferta była najkorzystniejsza w pierwotnym przetargu uchyliła się od podpisania umów. Całkowita długość wszystkich 6 odcinków dla których zostaną opracowane koncepcje programowe wyniesie 161 kilometrów. Obecnie istnieje obwodnica Nowogardu, a od ubiegłego roku projektowana jest obwodnica Koszalina i Sianowa.

 

Z mapami przebiegu drogi można zapoznać się na stronie: http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/7821/s6-goleniow-obwodnica-slupska