Bunkier na S3

GDDKiA 

 

Podczas prac archeologicznych, poprzedzających budowę drogi S3 na odcinku Gorzów – Międzyrzecz, zespół wykonujący prace badawcze stwierdził istnienie bunkra, którego lokalizacja koliduje z planowanym przebiegiem drogi S3. Obiekt o którym mowa, znajduje się w pasie wyniesienia pn. Lisie Góry, na terenie gminy Bledzew.Jest to stanowisko strzelnicze stanowiące element Panzerwerku (Pz.W.) 876 z Grupy Warownej Ludendorf, wchodzącej w skład Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty, powstałego w latach 1935-36. Podlega on, jak zresztą cały obszar ufortyfikowany, ochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Pierwotnie miał on zostać przesunięty poza skarpę drogi, czyli o około 15 m w stosunku do obecnej lokalizacji i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Jednak na wniosek Dyrektora Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, za zgodą Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowisko ogniowe zostanie przeniesione na teren Muzeum. To pozwoli na właściwe wyeksponowanie obiektu i udostępnienie zwiedzającym jako element otwartej ekspozycji, prezentującej elementy niemieckich umocnień polowych z okresu II wojny światowej.

 

Operacja przeniesienia bunkra przeprowadzona została 9 kwietnia (wtorek). Wykopany i przygotowany wcześniej do transportu obiekt, został załadowany za pomocą dźwigu na pojazd, który przetransportował obiekt zabytkowy z terenu budowy drogi S3 do muzeum w Pniewie. Tam został ustawiony w docelowym miejscu. Choć nie jest to obiekt ogromnych rozmiarów, to jednak jego waga przekracza 30ton.

 

Budowa odcinka drogi ekspresowej S3 Gorzów Wlkp. - Międzyrzecz, na którym znajduje się zabytek, ma zostać zakończona w maju 2014 roku. Prace rozpoczęły się w lipcu 2011 roku. Obecnie zaawansowanie robót wynosi blisko 50 %. Koszt budowy 37 km drogi to ponad 761 mln zł.

GDDKiAGDDKiAGDDKiA