Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym w ramach inwestycji: "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Etap III.".

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym wyżej wym. drogi mogą składać pisemnie wnioski na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin.informacja.pdf