Zezwolenia na budowę odcinka autostrady A-1 Stryków - Tuszyn wydane

23 stycznia w Łodzkim Urzędzie Wojewódzkim zostały wydane dwie decyzje Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację autostrady A1 na odcinku Stryków - Tuszyn. Tym samym zakończyły się dwa ostatnie, z siedmiu postępowań, wszczętych na wnioski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzje o których mowa opatrzone zostały klauzulami natychmiastowej wykonalności. Łącznie z wcześniej wydanymi decyzjami, udzielone zezwolenia obejmują pełny zakres inwestycji.