„Małe obwodnice” ze wsparciem RPW

Z programu Rozwój Polski Wschodniej dofinansowane są trzy obwodnice – Stawisk (34,2 mln. zł.) i Szczuczyna (35,4 mln. zł.) w ciągu planowanej drogi ekspresowej S 61 oraz Bargłowa Kościelnego (wniosek na 43,8 mln. zł) na dk 61.Budowa dwóch pierwszych obwodnic już się rozpoczęła, odpowiednio - w połowie sierpnia i w połowie września 2012, dla trzeciej -  pod koniec sierpnia 2012 wydane zostało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a potem, w przetargu, wyłoniony został wykonawca (początek grudnia 2012) .

 

Planowana droga ekspresowa S 61 ma docelowo prowadzić od miejscowości Ostrów Mazowiecka , przez Łomżę do obwodnicy Augustowa i dalej do przejścia z Litwą w Budzisku. Położona na niej obwodnica Stawisk ma długość 6,5 km., a Szczuczyna - 8 km. Obie powstają po zachodniej i północno-zachodniej stronie miejscowości i obie są budowane w pierwszym etapie jako drogi jednojezdniowe z wyjątkiem węzłów (na każdej z nich po jednym) i dojazdów do węzłów – od razu dwujezdniowych. Pod dwie jezdnie wykupione są też tereny oraz budowane obiekty inżynierskie.

 

Obwodnice Stawisk i Szczuczyna mają być gotowe na koniec 2013 roku, Bargłowa (12 km) – w 2014. Umowy na kontrakt budowlany opiewają na: dla Stawisk - 122,7 mln zł., Szczuczyna – 124,8 mln. zł., Bargłowa Kościelnego – 178 mln. zł.