Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym przyszłej jezdni północnej obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo w ciągu drogi krajowej nr 10 i obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi krajowej nr 3

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym wyżej wym. drogi mogą składać pisemnie wnioski na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin.Informacja PDF