GDDKiA odzyskała wypłacone należności


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu informuje, że w ramach prowadzonej procedury odzyskiwania wypłacownych należności w dniu wczorajszym tj. 3 stycznia br.  Oddział odzyskał  1 966 268,66 zł.

 

Kwota ta została wcześniej  zapłacona przez GDDKiA  na podstwie art. 647 1  Kodeksu Cywilnego (w ramach tzw. solidarnej odpowiedzialności) na rzecz podwykonawców, którzy nie otrzymali wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót przy budowie drogi ekspresowej S5 Poznań- Wrocław odc. Kaczkowo-Korzeńsko.

 

 

 

 

 

źródło:

GDDKiA O/Poznań

04.01.2013 r.