Wizyta Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka na Podkarpaciu


19 grudnia br., podczas wizyty na Podkarpaciu, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak spotkał się z dziennikarzami na nowo oddanej do ruchu obwodnicy Jarosławia. Na briefingu Minister podkreślił, że w wyniku realizacji inwestycji czas przejazdu przez miasto skróci się do 15 minut, a inwestycja przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa.

Na Podkarpaciu w latach 2007-2013 r. realizowane są inwestycje drogowe i kolejowe o wartości ponad 11 mld zł. Minister powiedział, że do końca 2014 r. zakończona będzie budowa autostrady A4, co w połączeniu z planowanymi pierwszymi przetargami na budowę S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem, doprowadzi do sytuacji, że za kilka lat region ten będzie jednym z najlepiej skomunikowanych w Polsce.
Obwodnica Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4, oddana do ruchu 18 grudnia br., poprawi sytuację komunikacyjną Jarosławia. Obwodnica, o długości 11,3 km, pozwoli na wyprowadzenie z centrum miasta ciężkiego ruchu tranzytowego. Dotychczas w Jarosławiu na odcinku miejskim DK 4 na ruch lokalny nakładał się ruch tranzytowy, natężenie ruchu sięgało 17 tys. pojazdów na dobę.
Obwodnica została zrealizowana jako droga klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego. W ramach inwestycji powstały drogi dojazdowe o łącznej długości 10 km oraz 4 węzły drogowe.
Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA