Otwarcie A-1 Świerklany – Gorzyczki

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach uprzejmie informuje, że w najbliższym czasie zostanie otwarty dla ruchu osobowego odcinek autostrady A-1 Świerklany – Gorzyczki z przejazdem drogami wojewódzkimi pomiędzy węzłami „Mszana” i „Świerklany”.Budowa autostrady A1 na odcinku od granicy państwa z Republiką Czeską do Świerklan została ukończona, poza jednym obiektem mostowym w ciągu autostrady w miejscowości Mszana (w obrębie węzła). Na moście w Mszanie wykonawca prowadzi działania naprawcze zgodnie z wydaną decyzją ŚWINB, która precyzuje konieczny do wykonania zakres robót oraz termin zakończenia prac. W związku z tym, iż po stronie czeskiej autostrada D1 jest już gotowa, a na północ od węzła „Świerklany” kierowcy użytkują autostradę A-1 już od dawna, podjęto decyzję o tymczasowym połączeniu ciągu autostradowego poprzez wprowadzenie objazdu drogami wojewódzkimi pomiędzy węzłami „Świerklany” i „Mszana”. Aby przejazd pomiędzy tymi węzłami był jak najbardziej komfortowy, Wykonawca odcinka A-1 Świerklany - Gorzyczki kończy remont nawierzchni dróg DW 930 i DW 933 w zakresie uzgodnionym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Remont dróg wojewódzkich oraz wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu realizowane są na koszt własny wykonawcy autostrady A-1.

 

Z uwagi na brak możliwości pełnego wykorzystania węzła Mszana i konieczność prowadzenia ruchu dwukierunkowo tylko jedną łącznicą, ruch na odcinku Bohumin – Granica Państwa – węzeł Mszana – przejazd drogami wojewódzkimi do węzła Świerklany, będzie się odbywał tylko dla pojazdów do 3,5 tony. Planowane oddanie do ruchu odcinka A-1 z wprowadzonym objazdem to koniec listopada 2012 roku.

 

Wykonawca nadal będzie prowadził prace na moście w Mszanie i, zgodnie z decyzją ŚWINB, winien je zakończyć do sierpnia 2013, tak więc w III kwartale przyszłego roku możliwe będzie przejechanie autostradą A-1 od Pyrzowic do Gorzyczek i dalej na południe Europy.