Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach Programu Drogi Zaufania, Wrocław 4-6 XII 2012r.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła dzisiaj we Wrocławiu III Międzynarodowy Kongres na temat „Bezpiecznej infrastruktury drogowej -  od pomysłu do eksploatacji”. Kongres jest częścią programu Drogi Zaufania – programu ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych, wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ.Kongres otworzył wiceminister transportu Tadeusz Jarmuziewicz oraz wiceszef GDDKiA Andrzej Maciejewski. Podczas pierwszych paneli dyskusyjnych poruszono m.in. kwestie wpływu rozwiązań drogowych na bezpieczeństwa ruchu. Wykład prowadziła m.in. prof. Francesca La Torre z Uniwersytetu we Florencji.

 

6. grudnia w ramach Kongresu odbędzie się symulacja wypadku drogowego na niedawno otwartej trasie S8 pod Wrocławiem (MOP Michałowice, kierunek na Warszawę). W ćwiczeniach wezmą udział służby ratunkowe oraz służba drogowa.

Kongres odbywa się w dniach 4-6 grudnia 2012 roku we Wrocławiu, w hotelu Orbis Wrocław przy ul. Powstańców Śląskich 7.