Informacja w sprawie remontów dróg DW 930 i 933


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że w dniu 9 listopada rozpoczął się remont dróg wojewódzkich 930 i 933 w zakresie uzgodnionym przez zarzadcę dróg wojewódzkich w Katowicach z wykonawcą autostrady A1 na odcinku Świerklany - Gorzyczki przy udziale zarządzającego ruchem autostradowym - GDDKiA. W związku z planowanym udrożnieniem autostrady A1 do granicy państwa w Gorzyczkach, a przede wszystkim nie wykonaniem jednego obiektu w ciagu autostrady w Mszanie gdzie wykonawca obecnie prowadzi działania naprawcze zgodnie z wydaną decyzją ŚWINB, koniecznym jest wykonanie objazdu drogami wojewódzkimi.

Remontu podjął się wykonawca autostrady A1, który prowadzi roboty na własny koszt.