Przed kupnem nieruchomości w rejonie Koszalina i Sianowa sprawdź gdzie będzie przebiegać projektowana obwodnica

Informujemy, że opracowuje się dokumentację projektową dla budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 wraz z odcinkiem drogi S11 do węzła Szczecińska. Inwestycja ta znajduje się w Wieloletnich Ramach Finansowania na lata 2014-2020. Zachęcamy osoby będące właścicielami lub zamierzające nabyć nieruchomości w rejonie, w którym będzie przebiegała droga do zapoznania się z mapami znajdującymi się na stronach internetowych GDDKiA (link). Pozwoli to uniknąć wielu pochopnych decyzji i późniejszych problemów wynikających z realizacji drogi. Decyzja Środowiskowa dla tej trasy jest ostateczna i tym samym przebieg drogi już nie będzie ulegał zmianom. W razie potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z GDDKiA O/Szczecin (al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, tel. 91 43 25 300). Po ukończeniu koncepcji programowej zaprezentujemy na naszych stronach internetowych szczegółowe mapy przebiegu i wykaz działek, na których będzie zlokalizowana inwestycja.