Gotowi na zimę

Szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest przygotowany do podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg. Zasoby sprzętowe i ludzkie są zmobilizowane i czekają w gotowości. Kierowcy powinni zawsze pamiętać o tym, że akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite i natychmiastowe usuwanie. Dlatego apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dotyczy to w szczególności kierowców samochodów ciężarowych, którzy podczas skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych powinni zjeżdżać na parkingi (lista parkingów przy zachodniopomorskich drogach krajowych) gdyż kontynuowanie jazdy może grozić całkowitym zablokowaniem drogi.Do akcji zimowego utrzymania dróg krajowych w województwie przygotowanych jest 80 pługów jednostronnych, 23 pługi o zmiennej geometrii, 6 pługów wirnikowych, 53 solarki, 8 piaskarek, 37 ładowarek i 18 równiarek. Na potrzeby akcji zimowej zmagazynowano 21 tys. ton soli, 2,7 tys. ton materiałów uszorstniających.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpowiada wyłącznie za stan dróg krajowych poza miastami na prawach powiatu (Szczecin, Koszalin i Świnoujście), oraz dróg ekspresowych i autostrad. Do zarządzania akcją zimową będziemy wykorzystywać stacje meteorologiczne oraz kamery. Stale monitorują one sytuację i ułatwiają ocenę panujących na trasach warunków jazdy. Obraz z kamer jest również dostępny dla wszystkich internautów. Wystarczy odwiedzić mapę kamer drogowych na stronie www.archiwum.gddkia.gov.pl, na tej stronie również można sprawdzić stan przejezdności dróg krajowych. Do monitoringu sprzętu uczestniczącego w akcji zimowej będziemy wykorzystywać technologia GPS, dzięki niej będziemy wiedzieć gdzie w danej chwili znajduję się każdy pług, czy solarka. Informacje dotyczące stanu dróg krajowych zimą można uzyskać 24 godziny na dobę w Punkcie Informacji Drogowej szczecińskiego Oddziału GDDKiA pod numerem telefonu 91 43 25 314.

 

W zależności od znaczenia dróg stosowane są standardy zimowego utrzymania, które określają jak powinna być utrzymywana droga. Na drogach krajowych w naszym regionie występują 3 standardy:

 

Standard II podwyższony

Oznacza to, że droga ta jest odśnieżana i posypywana na całej długości i szerokości. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 3-4 godzin od momentu ustania opadów śniegu. Na drodze nie może pozostawać warstwa zajeżdżonego śniegu. W tym standardzie jest utrzymywana droga krajowa nr 3 na całym przebiegu i autostrada A6, jest to 157 kilometrów dróg.

 

Standard II

Drogi są odśnieżane i posypywane na całej ich długości i szerokości. Czas likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 3-4 godzin od momentu ustania opadów śniegu. W tym standardzie dopuszcza się, w przypadku intensywnych opadów śniegu, pozostawienie na nawierzchni, po zakończeniu pracy sprzętu, warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. Większość dróg krajowych w naszym województwie jest utrzymywana w tym standardzie, są to drogi nr 6, 10, 11, 13, 20, 22, 23, 25, 26 i 31 o łącznej długości 869 kilometrów.

 

Standard III

Na tych drogach odśnieżanie jest prowadzone na całych ciągach, natomiast zwalczanie śliskości prowadzone jest tylko na wyznaczonych odcinkach tych dróg, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%. Może występować śnieg o grubości utrudniającej poruszanie się pojazdów, zaspy powinny być usuwane w ciągu 6 godzin od ustaniu opadów śniegu. W tym standardzie jest utrzymywana tylko droga krajowa nr 37 o długości 14,5 kilometra.

 

 

Mapa standardów zimowego utrzymania dróg krajowych GDDKiA O/Szczecin:

GDDKiA