Koniec remontu na obwodnicy Zielonej Góry


Po prawie 6 miesiącach dobiega końca remont wiaduktów na obwodnicy Zielonej Góry w ciągu drogi S3 (na wysokości oś. Pomorskiego) i drogi krajowej nr 32 (pomiędzy rondem na Przylep i rondem na Gubin). Już w najbliższą sobotę zostanie wznowiony ruch dwoma pasami drogi i będzie można przejechać bez utrudnień. Tak długi czas trwania remontu podyktowany był dużą ilością prac jaka była do wykonania, ze względu na duży stan wyeksploatowania obiektu. Między innymi zostały wymienione profile uszczelniające dylatację, została wykonana reprofilacja i izolacja płyty pomostu, została wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników jak również ustawiono nowe balustrady i osłony przeciwpożarowe.

 

W ramach umowy zostały wyremontowane trzy obiekty:

1. Wiadukt nad linią kolejową w ciągu drogi S3, w km 288+047, w miejscowości Zielona Góra – obwodnica Zielonej Góry,

2. Nad drogą nr S3, w km 275+748, w miejscowości Górzykowo,

3. Nad linią kolejową w ciągu drogi krajowej nr 32, w km 59+897, w miejscowości Zielona Góra – obwodnica Wilkanowa.

 

Koszt prac budowlanych na wspomnianych trzech wiaduktach wynosi ponad 3,8 mln PLN