W Łódzkiem ruszyły wypłaty zaliczek dla poszkodowanych przedsiębiorców

Wcześniej niż planowano zaczęły się wypłaty zaliczek dla przedsiębiorców pracujących przy budowie autostrad A-1 i A2 w łódzkiem, którym główni wykonawcy nie zapłacili należności. Problem dotyczy głównie firm; Poldim (A-1) i Polimex – Mostostal (A-2). Łącznie do łódzkiego Oddziału GDDKiA wpłynęły 94 wnioski na łączną kwotę blisko 50 milionów złotych. Aktualnie trwa weryfikacja przesłanych wniosków.

Wypłaty miały się rozpocząć 16 października, tymczasem pierwsze cztery polecenia wypłat, zostały wysłane do Krajowego Funduszu Drogowego niemal tydzień wcześniej.