S8. Obwodnica Zambrowa i Wiśniewa. Od 2 października tranzyt omija miasto

Kolejne 11 kilometrów dwujezdniowej Ósemki udostępniono kierowcom na Podlasiu. Obwodnica Zambrowa, bo o niej mowa, skraca podróż między stolicą a Białymstokiem o niespełna kwadrans, ale gdy dodać skrócenie czasu podróży wynikające z jazdy dwoma jezdniami na przekazanym kierowcom miesiąc temu na odcinku Jeżewo – Białystok, to w sumie podróżujący zyska ponad pól godziny.

 Obwodnica Zambrowa oddawana jest do ruchu równolegle z trwającymi pracami wykończeniowymi – stąd jeszcze pojawiać się będą lokalne utrudnienia i ograniczenia prędkości. Po zakończeniu wszystkich robót obwodnica stanie się fragmentem dwujezdniowej drogi ekspresowej S8 Warszawa – Białystok. Nastąpi to do końca tego roku.

 

2 października białostocki oddział GDDKiA uzyskał pozwolenie na użytkowanie drogi przed całkowitym zakończeniem robót. Pierwsze samochody pojechały obwodnicą tego samego dnia, kilkanaście minut po godzinie 11, jednocześnie od strony Białegostoku i Warszawy. Niespełna godzinę wcześniej, jeszcze na zamkniętej obwodnicy, odbyła się skromna uroczystość symbolicznego otwarcia drogi, zorganizowana przez Wojewodę, na którą zostali zaproszeni posłowie i samorządowcy.

 

Obwodnica Zambrowa i Wiśniewa wyprowadza ruch tranzytowy z obu miejscowości. Jak wielkie ma to znaczenie mogą świadczyć dane z Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 roku, kiedy to okazało się, że przez środek miasta przejeżdża średnio na dobę 14 750 pojazdów silnikowych, z czego 5,5 tys. to pojazdy ciężarowe i autobusy.

 

Obwodnica została wytyczona nowym śladem i mija Zambrów od północy, a Wiśniewo od południa. Droga ma 11,02 km długości, dwie jezdnie po 10 metrów szerokości każda, pasy włączenia i wyłączenia w rejonie węzłów. Te są dwa: Zambrów Zachód (typu „Koniczyna”) i Zambrów Wschód (typu „Zmodyfikowana Trąbka”).

 

W ramach inwestycji powstało: 15 obiektów inżynierskich, 78 przepustów, 19 zbiorników retencyjnych oraz 8,5 km ekranów akustycznych. Zużyto 250 tys. ton mas bitumicznych, a wzdłuż obwodnicy oraz wszystkich dróg zbiorczo rozprowadzających, łącznic i dróg serwisowych postawiono 51,4 km barier ochronnych (stalowych i betonowych).

 

Obwodnica to także przebudowa 4-kilometrowego fragmentu drogi krajowej nr 63 (wylot z Zambrowa w kierunku Łomży).

 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i zgodnie z Umową o Dofinansowanie i Aneksem całkowity koszt projektu wynosi 401 057,3 tys. zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 278 091,8 tys. zł.