Ósemką po dwóch pasach w każdą stronę
Podlasie zyskało dzisiaj 24,5 kilometrowy odcinek dwujezdniowej Ósemki od Jeżewa do Białegostoku. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń, będzie to kolejny fragment drogi ekspresowej S8 Warszawa – Białystok. Inwestycja jest współfinansowana z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na odcinku Jeżewo-Białystok kierowcy mają już do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Obok jezdni głównej, ruch odbywa się także na drogach serwisowych i drodze autobusowej. To zaś istotnie poprawia bezpieczeństwo podróżujących, ponieważ umożliwia bezpieczne wyprzedzanie, ogranicza do minimum możliwość zderzenia czołowego, poprawia płynność ruchu oraz eliminuje z drogi głównej ruch pojazdów rolniczych, rowerów i pieszych.

 

Do chwili zakończenia wszelkich prac wykończeniowych, na całym odcinku obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu z ograniczeniem prędkości do 90 km/h.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo -Białystok rozpoczęła się w 2009 roku – umowa na zrealizowanie inwestycji w systemie ”Zaprojektuj i zbuduj” podpisana została 12 sierpnia. Po trwających niespełna rok pracach projektowych, 16 lipca 2010 Wykonawca złożył wniosek o pozwolenie na budowę, które – dzięki staraniom wojewody i pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – wydane zostało już w na początku października. Wtedy też wojewoda nadał pozwoleniu rygor natychmiastowej wykonalności. Te działania umożliwiły natychmiastowe rozpoczęcie prac jesienią 2010.

 

Inwestycja obejmowała:

• Budowę dwóch jezdni drogi głównej , każda po dwa pasy ruchu, wraz z pasami włączenia i wyłączenia w rejonie węzłów o łącznej długości 24,515 km

• Budowę dróg lokalnych ( około 30 km) i drogi autobusowej z zatokami autobusowymi i wiatami przystankowymi (nieco ponad 25 km)

• Budowę węzłów: Jeżewo, Rzędziany, Tykocin i Choroszcz oraz skrzyżowania z droga powiatową w miejscowości Porosły.

• Budowę przejazdów gospodarczych dla zapewnienia komunikacji lokalnej

• Budowę ścieżki rowerowej

• Wykonanie barier ochronnych, w tym prawie 92 kilometrów barier stalowych, 800 metrów barier betonowych i 600 metrów barier linowych

• Wykonanie 34,4 km ogrodzeń drogi celem zabezpieczenia przed wtargnięciem zwierząt na drogę

• Budowę nowego mostu przez rzekę Narew

• Budowę ekranów akustycznych i wałów ziemnych

• Budowę oświetlenia drogowego

• Budowę urządzeń kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg i podczyszczania wód opadowych

• Budowę zbiorników wód opadowych

• Budowę 3 stacji METEO

• Wykonanie oznakowania m.in.: ustawienie 1588 znaków , 170 tablic kierunkowych, 32 bramownic

 

Wartość kontraktu budowlanego opiewa na prawie 680 mln zł, koszt całkowity projektu (wykupy, prace dokumentacyjne, archeologia itp.) 900 mln zł, a poziom dofinansowania z PIOŚ – 528 mln. zł. Wykonawcą było konsorcjum firm: Mota-Engil Polska S.A., Strabag sp. z o.o. oraz Transprojekt Gdańsk sp. z o.o.