Utrudnienia w ruchu na drodze S3 w rejonach węzłów Klucz i Pyrzyce w związku z naprawami gwarancyjnymi

Od dzisiaj, tj. 10 września kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na drodze S3 w rejonie węzła Klucz i węzła Pyrzyce z powodu napraw gwarancyjnych. Wykonawca w pierwszym etapie prac rozpocznie wykonywanie przewiązek pomiędzy jezdniami. Organizacja ruchu na czas robót będzie obejmowała zwężenie o połowę łącznicy prowadzącej od granicy w stronę Gorzowa. Za łącznicą jezdnia zachodnia S3 zostanie zamknięta, a ruch zostanie skierowany na jezdnię wschodnią, gdzie ruch będzie odbywał się w obu kierunkach z ograniczeniem prędkości do 70 km/h i zakazem wyprzedzania. Na północ od MOP-ów Wysoka ruch wróci na jezdnię zachodnią i będzie odbywał się bez utrudnień do rejonu węzła Pyrzyce. Przed węzłem Pyrzyce nastąpi ponownie zamknięcie jezdni zachodniej, a samochody będą mogły poruszać się jezdnią wschodnią w obu kierunkach. Pojazdy będą mogły wrócić na jezdnię zachodnią po około 3 kilometrach, na dalszym odcinku trasy nie będzie już utrudnień.Prace na S3 będą realizowane przez wykonawcę tego odcinka, konsorcjum Herman Kirchner w ramach gwarancji udzielonej na nawierzchnię drogi. Pracę będą polegały na sfrezowaniu istniejącej warstwy ścieralnej i rozłożeniu nowej na całej szerokości jezdni oraz odtworzeniu oznakowania poziomego. Roboty obejmą 4 odcinki jezdni zachodniej (prawej) o łącznej długości 810 metrów oraz odcinek łącznicy na węźle Klucz w relacji Kołbaskowo - Gorzów o długości 120 metrów. Na odcinkach objętych pracami około rok temu zaczęły się pojawiać ubytki w nawierzchni, które były w ramach gwarancji naprawiane przez wykonawcę remontami cząstkowymi. Jednak to rozwiązanie nie zapewniało właściwego komfortu jazdy i trwałości, w związku z tym GDDKiA wyegzekwowała w ramach zobowiązań z tytułu gwarancji jakości na wykonawcy wymianę warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Dzięki temu otrzymamy zupełnie nową nawierzchnię na tych odcinkach, na którą wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji. Prace mają potrwać około 2 tygodnie.