Ruszyło przyjmowanie wniosków od usługodawców i dostawców


W związku z wejściem w życie, w dniu 3 sierpnia br., ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. poz. 891), GDDKiA rozpoczęła weryfikację i przyjmowanie wniosków podwykonawców i usługodawców poszkodowanych przez generalnych wykonawców, a zgłoszonych w trybie tej ustawy.

 

Aby ułatwić dostawcom i usługodawcom procedurę składania wniosków, GDDKiA Oddział w Rzeszowie informuje, że wszelkie dokumenty należy składać osobiście w kancelarii dzienniku podawczym Oddziału GDDKiA w Rzeszowie lub przesłać pocztą na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

ul. Legionów 20

35-959 Rzeszów

 

Ustawa umożliwia wypłatę należnego wynagrodzenia usługodawcom i dostawcom poszkodowanym przez generalnego wykonawcę. Warunkiem jest spełnienie wymogów ustawowych. Zgodnie z ustawą składane do GDDKiA wnioski mogą dotyczyć wyłącznie zaległości wykonawców wobec usługodawców i dostawców.