Unijne wsparcie dla obwodnicy Leżajska

Z datą 27 lipca 2012 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa obwodnicy miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to ponad 150 mln złotych. Wartość dofinansowania projektu z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniesie 115,7 mln złotych.

 

Umowa o dofinansowaniu budowy obwodnicy Leżajska jest kolejną już umową gwarantującą współfinansowanie inwestycji drogowych na Podkarpaciu ze środków unijnych w ramach POIiŚ. Wcześniej z Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano już umowy na dofinansowanie: przebudowy drogi DK4 Machowa-Łańcut, budowę autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów (odc. w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód) wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza, budowę autostrady A4 Rzeszów-Korczowa oraz budowę drogi ekspresowej S19 Stobierna-Rzeszów.