Autostradą A-2 jeździmy już z Łodzi do Warszawy


Kierowcy samochodów do 3,5 tony oraz autokarów mogą korzystać z przejazdu autostradą A-2 od Węzła „Łódź – Północ” (okolice Strykowa) do Warszawy. Należy jednak pamiętać, że na pierwszym odcinku (A) nowej trasy o długości 29 km obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. jazda odbywa się tam bowiem, po przedostatniej warstwie konstrukcyjnej, tzw. warstwie wiążącej, która ma inne parametry (np. przyczepność) niż ostatnia warstwa tzw. ścieralna. Na opisywanym odcinku nie wszędzie są jeszcze zamontowane siatki zabezpieczające przed wtargnięciem na drogę dzikich zwierząt, co może mieć znaczenie szczególnie nocą, kiedy te są bardziej aktywne. Ponadto należy pamiętać, że prace są prowadzone cały czas, co także wymusza zachowanie szczególnej ostrożności. Po zakończeniu EURO ruch nie zostanie wstrzymany! Prace będą kontynuowane w taki sposób, że jazda w obu kierunkach będzie się odbywała po jednej jezdni, a na drugiej będą prowadzone dalsze prace (dotyczy odcinka A). Wszystkie roboty (wykończenie Miejsc Obsługi Podróżnych, infrastruktury związanej z ochroną środowiska itp.) mają być zakończone do października br. Wówczas na autostradę wyjadą wszystkie pojazdy, jakie z tego typu dróg mogą korzystać.