Zmiany na drogach w czasie Euro 2012


Mając na względzie zwiększony ruch na drogach w czasie rozgrywek Euro 2012, związany z napływem zagranicznych kibiców do Polski oraz ich przemieszczaniem się pomiędzy miastami-gospodarzami, GDDKiA przygotowała szereg udogodnień, które mają ułatwić podróżowanie po drogach krajowych:

 

1. Opracowała mapę tras rekomendowanych, czyli takich, które będą stanowiły najdogodniejsze z perspektywy kibica połączenia z miejscami rozgrywek. W lubuskim są to drogi krajowe nr 3 (Gorzów Wlkp. – Zielona Góra) i 18 (Olszyna – Golnice) oraz autostrada A2 (Świecko – Nowy Tomyśl).

 

 GDDKiA 

 


2. Ustawiła specjalne oznakowanie na trasach rekomendowanych na czas Euro, kierujące podróżujących do miast, w których odbywać się będą rozgrywki. Kierunki wskazywane na tych tablicach mogą się czasem różnić od standardowych oznakowań. Wynika to z prowadzenia potoku kibiców trasami rekomendowanymi, nie koniecznie najkrótszymi, ale najwygodniejszymi i o największej przepustowości.

 

GDDKiA 

 


3. Wprowadza od 1 czerwca nowy, krótszy i wspólny dla wszystkich województw numer telefonu do Punktu Informacji Drogowej (PID) – 19111. Ponadto, w czasie Euro PID obsługiwany będzie w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.

 

GDDKiA

 


4. Zidentyfikowała miejsca o lokalnie ograniczonej przepustowości (LOP). Są to na ogół krótkie odcinki dróg , na których, zwłaszcza w godzinach szczytu, pojawiają się problemy z płynnością jazdy, a nawet tworzą się korki. Na terenie województwa lubuskiego jest to np. skrzyżowanie dróg krajowych nr 3 i 92 na obwodnicy Świebodzina. W tych miejscach w czasie Euro prowadzony będzie monitoring za pomocą dodatkowych kamer (niezależnie od 542 funkcjonujących już wcześniej) wyposażonych w Automatyczną Analizę Obrazu, umożliwiającą wykrycie powstania zatoru, zatrzymania pojazdu lub zmiany kierunku jego przemieszczania. Ma to ułatwić i przyspieszyć reakcję służb w celu rozładowania powstających zatorów.

 


5. Wydała ulotkę informacyjną skierowaną głównie do obcokrajowców podróżujących po naszych drogach. Ulotka zawiera m.in. informacje o opłatach za korzystanie z niektórych dróg krajowych i autostrad, numerze telefonu do PID, mapę tras rekomendowanych, a także podstawowe różnice w polskim prawie drogowym w stosunku do innych krajów.

 

GDDKiA 

 


6. Minimalizuje ilość utrudnień na drogach wynikających z prowadzonych robót. Te utrudnienia, które mogą zostać zlikwidowane na czas rozgrywek, szczególnie w dni meczowe oraz dzień przed i po meczu, będą likwidowane. Konieczne do wykonania remonty były w miarę możliwości planowane w taki sposób, aby ich realizacja nie zbiegła się z terminem trwania turnieju Euro 2012, a tym samym wzmożonego ruchu na drogach. W woj. lubuskim na trasach rekomendowanych utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami wystąpią tylko na dk 3 (remont wiaduktu w ciągu S3 na obwodnicy Zielonej Góry oraz nieznaczne utrudnienia związane z budową drogi ekspresowej S3 na odcinku Gorzów Wlkp. – Sulechów). Ponadto na innych drogach krajowych regionu roboty w czasie Euro prowadzone będą na drogach: 27 – Nowogród Bobrz., 29 – Połupin, 32 – obwodnica Zielonej Góry, 32 – Sulechów ÷ Kargowa.

 

Wszystkie powyższe działania mają na celu zapewnienie jak najbardziej komfortowej i bezpiecznej podróży zarówno kibicom jak i pozostałym podróżnym poruszającym się po drogach krajowych w czasie rozgrywek turnieju Euro 2012.