Odstąpienie od umowy na budowę A4


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zdecydowała o odstąpieniu od umowy z wykonawcą budującym odcinek autostrady A4 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Centralny oraz odcinka drogi ekspresowej S-19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza, będącego częścią tzw. autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Powodem są drastyczne opóźnienia w realizacji kontraktu. Decyzja uprawomocni się 8 czerwca.  

 

Wykonawca - polsko-indyjskie konsorcjum firm Radko Sp. z o.o., Autostrada Wschodnia Sp. z o.o. oraz PUNJ LLOYD LTD z Indii, w ciągu 23 miesięcy trwania kontraktu zrealizował zaledwie 49% zakresu finansowego umowy, podczas gdy czas trwania kontraktu był pierwotnie określony na 18 miesięcy. Termin ten, przedłużony w wyniku uznanych roszczeń wykonawcy, minął 16 lutego 2012 r.  

 

Możliwość uzyskania przejezdności A4 na odcinku Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Centralny jeszcze przed sezonem zimowym, a tym samym dopuszczenie do ruchu jeszcze w tym roku budowanych dwóch sąsiednich odcinków A4, jest uwarunkowane płynnym i niezwłocznym przekazaniem budowy nowemu wykonawcy. Dlatego  też GDDKiA rozpatruje możliwość udzielania zamówienia uzupełniającego na dokończenie budowy autostrady A4 w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP,  wykonawcom realizującym budowę sąsiednich odcinków tej autostrady. Na dokończenie budowy drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza zostanie wszczęte odrębne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

 

Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po uprawomocnieniu się odstąpienia od umowy.