Komunikat w sprawie przejazdów nienormatywnych na czas Euro 2012


Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych na trasach rekomendowanych do miast gospodarzy EURO 2012 będą wydawane z wyłączeniem terminów rozgrywania meczy na terenie Polski (tj. od godziny 22:00 dnia poprzedzającego mecz do godziny 22:00 w dniu następnym po rozegraniu meczu).