Prace na A4 – rozpoczęto układanie warstwy ścieralnej na odcinku węzeł Rzeszów Centralny - węzeł Rzeszów Wschód


Firma Mostostal Warszawa, Wykonawca prac na odcinku autostrady A4 węzeł Rzeszów Centralny – węzeł Rzeszów Wschód rozpoczęła układanie wierzchniej warstwy nawierzchni, warstwy ścieralnej SMA.

 

Warstwa ścieralna jest wierzchnią warstwą nawierzchni, poddawaną bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. Jej grubość to 4 cm. Charakteryzuje się ona dużą szorstkością, odpornością na działanie czynników atmosferycznych oraz odpornością na koleinowanie.

GDDKiA  GDDKiA