Kolejne wiadukty nad A-2 oddawane do ruchu.

 

Spośród ośmiu wiaduktów trzy zostały przekazane do użytkowania na początku kwietnia. 
Od wczoraj kierowcy mogą jeździć wiaduktem w ciągu ul. Piastowskiej. Jest to droga powiatowa, która łączy Piastów i Bronisze. 
 


 

Jutro oddany został do ruchu wiadukt w ciągu ul. 3 Maja (droga wojewódzka nr 718 Wojcieszyn – Pruszków).
Trzy kolejne wiadukty zostaną oddane do ruchu razem z 7- kilometrowym odcinkiem autostrady, ponieważ zostały wybudowane w jej ciągu. 
 
Wszystkie roboty ziemne oraz prace przy warstwach konstrukcyjnych autostrady zostały zakończone. Jeszcze w ubiegłym roku na całym odcinku A2 została ułożona warstwa wiążąca. Obecnie jest układana ostatnia warstwa asfaltu, tj. warstwa ścieralna. Na ciągu głównym autostrady ułożono ok. 35 proc. warstwy ścieralnej, tj. ponad 5 km na obydwu nitkach. Na drogach dojazdowych poziom zaawansowania tych prac przekroczył 50 proc. Wkrótce zakończy się układanie warstwy ścieralnej na drogach poprzecznych, łącznicach węzła Pruszków i węźle Konotopa.
 
Trwa montaż barier energochłonnych i ekranów akustycznych. Dobiega końca ustawianie słupów. Sukcesywnie montowane są wypełnienia ekranów oraz dyfraktory oktagonalne – krawędziowe urządzenia pochłaniające i rozpraszające dźwięk.
Wzdłuż całego odcinka autostrady trwają prace wykończeniowe, takie jak montaż latarni, humusowanie skarp i pasa rozdziału, profilowanie i umacnianie rowów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaków.
W rejonie obwodu utrzymania autostrady są prowadzone prace wykończeniowe.
 
Planowany termin zakończenia robót to 04.06.2012r.