Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne.


GDDKiA Oddział w Warszawie wraz z biurem projektowym „Transporjekt Warszawa” organizuje spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej: od węzła z drogą wojewódzką 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 721 w Wolicy”.

Celem spotkań jest zebranie opinii i wniosków dotyczących rozwiązań projektowych.

Uwagi będzie można złożyć, w ciągu 7 dni od zakończenia spotkania, do GDDKiA Oddział
w Warszawie pocztą na adres: ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, w formie elektronicznej: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl bądź faksem na numer 22 810-04-12.

Podpisane i zaopatrzone w adres uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych czyli możliwych do zastosowania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, zostaną uwzględnione.

Z przeprowadzonych spotkań zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie informacje o sposobie uwzględniania zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Dokument ten zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Oddziału w Warszawie GDDKiA.

 

Harmonogram spotkań:

 

18 kwietnia 2012r. godz. 15.00 Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24.

19 kwietnia 2012r. godz. 17.00 Urząd Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10

25 kwietnia 2012r. godz. 16.00 Zespół Szkół w Józefinie (sala gimnastyczna) ul. Mazowiecka 1

 

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 8 ma na celu dostosowanie istniejącej drogi do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą woj. nr 579 w Radziejowicach do węzła z drogą woj. nr 721 w Wolicy.

Projektowany odcinek DK8 długości 21,7 km, położony jest w województwie mazowieckim, na terenie powiatów: pruszkowskiego, grodziskiego i żyrardowskiego, i na obszarze gmin: Radziejowice, Żabia Wola, Nadarzyn i przebiega przez grunty miejscowości: Radziejowice, Krze Duże, Słubica, Oddział, Bukówka Nowa, Huta Żabiowolska, Żabia Wola, Przeszkoda, Siestrzeń, Rozalin, Kostowiec, Urzut, Stara Wieś, Rusiec, Nadarzyn, Paszków, Wolica.

Na opracowanym odcinku przewidziano 3 węzły drogowe: Żabia Wola, Siestrzeń, Nadarzyn.

Istniejące mosty zostaną zmodernizowane i poszerzone o przepusty dla zwierząt. Dodatkowo powstaną nowe obiekty nad drogą.

Główne parametry techniczne drogi

- długość odcinka – 21,7 km

  • klasa drogi – S,
  • prędkość projektowa – 100 km/h,
  • nośność – 115 kN/oś,
  • kategoria ruchu – KR6,
  • całkowita ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach),
  • ilość jezdni – 2,
  • szerokość pasów ruchu – 2 x 3,5 m + 2,5 m pas awaryjny,
  • pas dzielący – 12 m (uwzględnia rezerwę pod przyszłą rozbudowę obydwu jezdni do przekroju 3 x 3,5 m).

 

Nowa trasa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników i usprawni ruch na DK 8. Skróci również czas podróży, zwiększy komfort jazdy, zmniejszy koszty związane z eksploatacją pojazdów, ograniczy emisję spalin i toksycznych składników poprzez poprawę płynności ruchu.