Euro na granicy


Na terenie byłego przejścia granicznego w Olszynie (dk nr 18) w czwartek 5 kwietnia, odbyły się wspólne ćwiczenia straży granicznej, służby celnej, policji, żandarmerii wojskowej, BPOLI RFN i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ćwiczenia polegające na przywróceniu kontroli granicznej. Miały one na celu przygotowanie się do ewentualnego wprowadzenia kontroli na granicy państwa, podczas mistrzostw Euro 2012.

 

W ciągu trzech godzin pomiędzy 10 a 13 skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów (samochody osobowe, dostawcze oraz autobusy). Próbna kontrola prowadzona była wyrywkowo wśród kierowców wjeżdżających do Polski.

 

Podczas ćwiczeń sprawdzane było funkcjonowanie systemu działań kontrolnych z wykorzystaniem sprzętu takiego jak: przenośne urządzenia mające dostęp do baz danych, w tym system informacji Schengen oraz tzw. schengenbus – czyli specjalny samochód straży granicznej wyposażony w mobilne biuro i urządzenia do sprawdzania autentyczności dokumentów.

 

Sprawdziła się również opracowana i przygotowana przez pracowników GDDKiA, tymczasowa organizacja ruchu na potrzeby przywrócenia kontroli granicznej.

 

Ćwiczenia potwierdziły, że na granicy w Olszynie jesteśmy gotowi na Euro 2012.

 

 GDDKiAGDDKiA