Koperty zostały otwarte


Dziś odbyło się otwarcie ofert na opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S8 na odcinku w. Drewnica – w. Radzymin 2 wraz z elementami umożliwiającymi Zamawiającemu uszczegółowianie Programu - Funkcjonalno - Użytkowego dla tej drogi.

 

Wykonawcy złożyli 2 oferty:

  1. Transprojekt Warszawa Sp. z o.o.  na kwotę 1 353 000,00 zł,
  2. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. na kwotę 1 854 876,90 zł.

 

Inwestor na sfinansowanie zamówienia przeznaczył 1 758 357,72 zł

 

 

Budowa drogi ekspresowej S-8 Drewnica – Radzymin długości 14 km będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem rozdziału szerokości od 5m do 12m. Poprowadzona zostanie całkowicie po nowym śladzie. Powiązanie komunikacyjne z układem drogowym odbywać się będzie w węzłach: Drewnica, Zielonka2, kobyłka, Wołomin i Radzymin. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ok. 827 mln zł.

Inwestycja ta znajduje się w Programie Budowy Dróg Krajowych 2011-2015 w Załączniku nr 2 - Lista zadań, których realizacja przewidziana jest po roku 2013.

Obwodnica Marek będzie służyła jako trasa wylotowa z Warszawy na Białystok. Odciąży gminę Marki od uciążliwego ruchu tranzytowego oraz ułatwi obsługę komunikacyjną Ząbek, Zielonki, Kobyłki i Wołomina.