A2 dostępna dla Lubuszan


Ostatnie tygodnie 2011 roku pokazały, że wraz oddaniem autostrady A2 na odcinku Świecko-Nowy Tomyśl gwałtownie spadła liczba aut, szczególnie ciężarowych, poruszających się po drodze krajowej nr 92 (wcześniej nr 2), równoległej do autostrady. Tym samym podniósł się komfort podróżowania tą drogą i co najważniejsze bezpieczeństwo. W latach ubiegłych droga krajowa nr 2, pomimo wszelkich ulepszeń w zakresie poprawy bezpieczeństwa, generowała ok. 30 % wszystkich wypadków na terenie województwa lubuskiego. I najwięcej wypadków śmiertelnych miało miejsce właśnie na tej drodze. Zmniejszony ruch samochodów na drodze przebiegającej przez wiele miast i wsi, wpłynie korzystnie na warunki życia ludzi w tych miejscowościach.

 

Absurdem jest więc twierdzenie, że autostrada A2 nie jest dla Lubuszan. Ograniczona dla samochodów ciężarowych dostępność węzłów w Trzcielu i Torzymiu oraz trwająca jeszcze budowa drogi ekspresowej S3, której ukończenie jest warunkiem uruchomienia węzła Jordanowo, przysłoniła inne, ale jakże istotne zmiany, korzystne dla regionu i jego mieszkańców. A należy przy tym pamiętać, że większość transportu ciężkiego stanowiła ruch tranzytowy wschód-zachód, przejeżdżający jedynie przez województwo lubuskie, tłocząc się wcześniej na jednopasmowej drodze krajowej. Bezpieczeństwo podróżujących, a tym samym zmniejszenie liczby osób rannych i zabitych w wypadkach, poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 92, są warte otwarcia autostrady pomimo niedoskonałego stanu sieci dróg z nią powiązanych.

 

W tej chwili na autostradzie znajduje się 5 węzłów na terenie lubuskiego:

  • Świecko
  • Rzepin
  • Torzym
  • Jordanowo (zostanie uruchomiony najpóźniej w lipcu 2013)
  • Trzciel

Planowane są do budowy jeszcze dwa węzły:

  • Łagów
  • Myszęcin

które powstaną w kolejnych latach, przy spełnieniu określonych warunków ruchowych.

 

Węzeł Świecko – łączy autostradę z drogą krajową nr 29 prowadzącą na południe w kierunku Zielonej Góry, na północ w kierunku Słubic i dalej Kostrzyna nad Odrą. Po drodze mogą się poruszać pojazdy o ciężarze do 11,5 ton/oś.

 

Węzeł Rzepin – łączy autostradę z drogą krajową nr 92 oraz drogą powiatową do Rzepina. Po drodze krajowej mogą się poruszać pojazdy o ciężarze do 11,5 ton/oś.

 

Węzeł Torzym – łączy autostradę z drogą wojewódzką nr 138 prowadzącą na północ w kierunku Sulęcina, na południe przez Torzym do granicy w Gubinie. Na drodze istnieje zakaz ruchu samochodów ciężarowych o masie powyżej 8 ton/oś. Drogą zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – jednostka podległa marszałkowi województwa lubuskiego.

 

Węzeł Jordanowo – łączy autostradę z drogą ekspresową S3. W chwili obecnej jest nieczynny ze względu na trwającą budowę drogi S3. Oddanie drogi S3 do ruchu na tym odcinku, a tym samym uruchomienie węzła, nastąpi w połowie 2013 roku. Nie będzie ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych, tzn. dopuszczalny ciężar pojazdu poruszającego się po drodze S3 to 11,5 ton/oś.

 

Węzeł Trzciel – łączy autostradę z drogą powiatową prowadzącą na południe w kierunku Zbąszynia, na północ w kierunku Trzciela. Na drodze istnieje zakaz ruchu samochodów ciężarowych o masie powyżej 8 ton/oś. A w samym mieście Trzciel (w przypadku zamiaru zjazdu na drogę krajową nr 92 konieczny jest przejazd przez miasto) wprowadzony został zakaz poruszania się pojazdów o masie całkowitej powyżej 7 ton. Obowiązek dostosowania drogi do przenoszenia ruchu ciężarowego z autostrady spoczywa na zarządcy drogi, którym jest Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, jednostka podległa staroście międzyrzeckiemu.

 

GDDKiA