Udział GDDKiA w realizacji obwodnicy Trzciela


 23 stycznia br. Dyrektor Oddziału GDDKiA Przemysław Hamera podpisał porozumienie w sprawie budowy obwodnicy Trzciela w ciągu drogi powiatowej 1339F. Droga ma połączyć autostradowy węzeł Trzciel z drogą krajową nr 92 omijając miasto.

 

Stronami porozumienia są: Powiat Międzyrzecki, Gmina Trzciel, samorząd województwa oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Porozumienie dotyczy etapu przygotowania inwestycji, tj. opracowania projektu, uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń wraz z Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej. Rolą GDDKiA w realizacji porozumienia jest wsparcie merytoryczne samorządów. W związku z tym, że jest to inwestycja realizowana poza siecią dróg krajowych, zgodnie z prawem GDDKiA nie może ponosić kosztów jej realizacji. Koszty przygotowania podzielone zostaną pomiędzy pozostałe strony porozumienia.

 

Dokument został już podpisany przez Gminę Trzciel, Powiat Międzyrzecki oraz GDDKiA. Do rozpoczęcia procesu przygotowania inwestycji brakuje jedynie podpisu marszałka.