Komunikat w sprawie skrzyżowania dróg krajowych 46 i 94


Po przeprowadzeniu gruntownych analiz w zakresie funkcjonalnym i ekonomicznym dotyczącym poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu 46/94 (tzw. grzybek) podjęto decyzję o: 1. rezygnacji z dalszych prac nad instalacją sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu ze względu na negatywną ocenę jakości funkcjonowania takiego rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. rozpoczęciu prac koncepcyjnych nad docelowym rozwiązaniem układu drogowego w tym obszarze, uwzględniającym podniesienie tego odcinka drogi do klasy ekspresowej. W ramach tych prac przewiduje się lokalizację ronda obsługującego wszystkie istniejące obecnie kierunki ruchu i powiązanie go z przebiegiem drogi głównej na kierunku Opole – Nysa, którą planuje się poprowadzić na drugim poziomie. W tak przyjętym rozwiązaniu planowane jest etapowanie inwestycji polegające na budowie ronda w pierwszej kolejności, a następnie dobudowy dwóch jezdni drogi ekspresowej na drugim poziomie. Etapowanie będzie rozwiązaniem całkowicie funkcjonalnym. Zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w przyszłości nie będzie zachodziła konieczność demontażu któregokolwiek elementu już funkcjonującego ronda. 3. W przypadku gdyby w najbliższym czasie GDDKiA nie uzyskała zgody Centrali na kompleksowe rozwiązanie problemu, zamierzamy zlokalizować w tym miejscu rondo jako samodzielny i docelowy element poprawy bezpieczeństwa ruchu na tym skrzyżowaniu.