Kolejny etap projektowania dróg S12 i S74

Do dalszego etapu opracowania – Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe (STEŚ) przeszły warianty drogi ekspresowej S12: W2 S12, W5 S12, W6 S12, W7 S12 i W8 S12 - rysunek nr 1 i rysunek nr 2,

oraz warianty drogi ekspresowej S74: W 1 S74, W4 S74 i W5 S74 – rysunek nr 3.